Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Historia szkoły w Wierzchowinach

 Zanim powstał budynek szkoły

            Sebastian Piątkowski w książce „Jedlińsk. Monografia historyczna miejscowości i jej okolic” podaje nazwiska pierwszych nauczycieli, którzy pracowali w Wierzchowinach począwszy od lat dwudziestych XX wieku.

Byli to: Albina Piątkowska, Roman Moskwa, Helena i Michalina Piątek, Antonina i Gustaw Harasymowiczowie (1922 – 1925 ), Władysława Trejgiel (1925 – 1929), Józef Piasek, Janina Piekarz, Jan Bąk.

           Wśród mieszkańców Wierzchowin i okolic trwa pamięć o Pani Marii Ptaszyńskiej, która została zatrudniona w szkole w 1930 roku. Przez 40 lat była nauczycielką i wychowawczynią wielu pokoleń.

            Po zakończeniu II wojny światowej szkolnictwo w całej gminie Jedlińsk wznowiło swoją działalność. W Wierzchowinach lekcje odbywały się w trzech budynkach mieszkalnych: u państwa Sieradzkich, Ptasińskich i Świątkowskich. Dzieci uczyły się w klasach łączonych. Kierowniczką szkoły przez wiele lat była Pani Janina Ptasińska.

            Ze względu na trudne warunki nauczania, władze oświatowe, nauczyciele i mieszkańcy widzieli konieczność budowy nowej szkoły. W 1958 roku mieszkańcy Wierzchowin  na specjalnym zebraniu ustalili, że każde gospodarstwo opodatkuje się dobrowolnie na rzecz budowy szkoły.

 

Powstanie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzchowinach.

            Władze powiatowe podjęły decyzję, że szkoła w Wierzchowinach będzie Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego.

           Rozpoczęła się budowa szkoły z dużym udziałem pracy społecznej mieszkańców.         Rok szkolny 1961/1962 uczniowie rozpoczęli w nowym budynku szkoły.

Uroczystość oddania do użytku „Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego” miała miejsce 21 stycznia 1962 roku.

Kierownikiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzchowinach został Pan Jan Zegarek. Był wspaniałym pedagogiem i organizatorem. Przez wiele lat pracy bardzo zasłużył się szkole i lokalnemu środowisku.

 

Zdjęcia z kroniki szkolnej

  

Kolejni dyrektorzy szkoły:

 Jan Zegarek

Adam Wieczorek

Genowefa Król

Wacław Adamczyk

Benedykt Szulwic

Marian Białkowski

Jan Dziurzyński

Henryk Molenda

Zuzanna Dobrzańska

Artur Kurowski

Jadwiga Dróżdż

Jan Zegarek

Krzysztof Duda – Publiczna Szkoła Podstawowa

Andrzej Bartczak – Publiczne Gimnazjum

Michał Romanowski – Zespół Szkół Publicznych

Barbara Gąska – Zespół Szkół Publicznych

Dorota Dobosz –  Zespół Szkół Publicznych

Justyna Turzyńska - Publiczna Szkoła Podstawowa

 

Szkoła zmieniała swój wygląd…

 

          Dzięki staraniom dyrektorów oraz przychylności i zaangażowaniu władz gminnych budynek szkolny poddawany  był remontom i modernizacji.

1985 – remont kapitalny budynku

1999 – 2000 – budowa nowej sali gimnastycznej

                     - instalacja ogrzewania gazowego i kanalizacji

                     - budowa oczyszczalni ścieków,

                     - przebudowa starej sali gimnastycznej na dwie sale lekcyjne,

                     - powstanie pracowni komputerowej

 


  

2004 – budowa ogrodzenia ( I etap )

2004 – 2005 – wymiana stolarki budowlanej

 

  

2006 – termomodernizacja  (nowa elewacja i dach )

2007 – wymiana podłóg na piętrze

 

 

 2008 – prace związane z otoczeniem szkoły

         - położenie nowego chodnika

         - posadzenie krzewów ozdobnych

 

 


 

 2010 – dokończenie budowy ogrodzenia

         - powstanie Internetowego Centrum Multimedialnego

2011 – remont sal oddziału przedszkolnego

         - oddanie do użytku sali gier i zabaw

         - powstanie placu zabaw

2013 – remont parteru

         - budowa parkingu i dojazdu do butli z gazem

2013 – 2014 – budowa boiska wielofunkcyjnego

 

Zmiany organizacyjne:

 

1999 – powstanie Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

2003 – powstanie Zespołu Szkół Publicznych w Wierzchowinach

2008 – nadanie Zespołowi Szkół Publicznych w Wierzchowinach imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego