Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Rada Rodziców

w roku szkolnym 2020/202


Przewodnicząca - Renata Wiatrak
Zastępca - Katarzyna Gawin
Skarbnik - Magdalena Bieniek

 


Kontakt:    rrpspwierzchowiny@wp.pl