Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Wierzchowinach

  • Stop hejtowi wśród dzieci i młodzieży (BKO.021.10.2020)
Szanowni Państwo,
W ramach realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Komenda Główna Policji nagrała spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży. Zachęcamy do obejrzenia spotu, który skierowany jest głównie do rodziców, i który dostępny jest pod adresem:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

 

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty o sygnaturze KPZ.030.1.2020.BF.
 
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 WarszawaSzanowni Państwo,

Na prośbę Pana Wojciecha Starzyńskiego Prezesa Zarządu Fundacji Rodzice Szkole przekazujemy Państwu informację o bezpłatnym webinarium (szkoleniu internetowym) organizowanym przez Fundację w dniu 24 września 2020 r. o godzinie 19:00.

Poświęcone będzie ono działalności rodziców na terenie szkół, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zakładania rad rodziców, ich gospodarki finansowej oraz roli przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych.

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o webinarium wśród członków rad rodziców. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.   Załącznik do mailingu

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

 


Drodzy Rodzice!

 

01 września 2020 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021!  Inauguracja, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły  odbyła się zgodnie z zaleceniami MEN, GIS, MZ. Cieszymy się bardzo obecnością dzieci w szkole, ich uśmiechami, radosnym gwarem szkolnym. Mam nadzieję, życzę wszystkim i każdemu z osobna, że ten rok upłynie nam zdrowo, szczęśliwie i będziemy mogli rozwijać bez żadnych przeszkód. Ze swojej strony, z pomocą Nauczycieli, Pracowników Szkoły zapewniam, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby wspólnie spędzany szkolny czas był bezpieczny.  Dziękuję Rodzicom za zrozumienie i życzliwe dostosowywanie się do wszystkich naszych szkolnych procedur. Każda szkoła posiada inne warunki lokalowe i możliwości organizacji pracy, stąd pojawiają się różnice w zasadach pracy, nauki i przebywania na terenie placówki również w obrębie szkół naszej gminy. Tym bardziej dziękuję za Państwa – Rodziców zrozumienie tej sytuacji i podejmowanie owocnej współpracy, pomimo zaistnienia pewnych zmian, niedogodności czy utrudnień. Dzieci są naszym największym skarbem, dlatego wspólnie chronimy je i dbamy o ich bezpieczne  warunki prawidłowego rozwoju, najlepiej jak możemy.  Przygotowując się do rozpoczęcia zajęć stacjonarnych poczyniliśmy szereg  przygotowań, w tym remontowych,  poprawiających estetykę i bezpieczeństwo  budynku i terenu przyszkolnego. W wielu  podjętych zadaniach  wspieraliście nas Państwo: zamontowaliśmy nowe rolety okienne w sali nr 7 – dziękuję  Radzie Rodziców za współpracę i sfinansowanie tego przedsięwzięcia;  dokonaliśmy drobnych zmian hydraulicznych, co pomogło zainstalować nowe umywalki w pokoju nauczycielskim oraz w sekretariacie szkolnym – dziękuję bardzo panom Waldemarowi Murawskiemu oraz Sławomirowi Murawskiemu za pomoc i wspólną bezinteresowną pracę z panem Piotrem Jończykiem; rozpoczęliśmy przygotowania pod instalację masztu flagowego przed budynkiem szkoły – dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie, współpracę i finansowanie tego ważnego dla całej społeczności przedsięwzięcia panu Marcinowi Drewnowskiemu – Radnemu Gminy Jedlińsk oraz pani Małgorzacie Smyrdzie – sołtysowi wsi Wierzchowiny.  Jeszcze raz, na progu nowego roku szkolnego, życzę nam wszystkim tego co najlepsze!

 

Z pozdrowieniami

Justyna Turzyńska

Dyrektor Szkoły

   Raport z ogólnopolskiego badania uczniów-NASTOLATKI 3 ONLINE

  Raport z ogólnopolskiego badania społecznego - DOROSLI 3 ONLINE

"Nie zagub dziecka w sieci" - link: https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/trudne-pojecia--sprawdz-czy-je-znasz


  Rekrutacja - informacje Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty 

  Wykaz szkół ponadpodstawowychSzanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 - 25 marca 2020 r.

  Apel  Pismo MKO do rodziców i opiekunów 12.03.2020Wierzchowiny, dnia 02 marca 2020roku

 

Szanowni Państwo

 Drodzy Rodzice

 

Na podstawie rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa, zwracam się do Państwa z apelem o:

  • Przestrzeganie  zasady częstego i dokładnego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła (Instrukcja mycia rąk i innych zasad dotyczących higieny osobistej została umieszczona na stronach szkoły, w widocznych miejscach w szkole i każdej sali szkolnej)oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • Pozostawienie w domach dzieci przeziębionych i chorych;
  • Zaniechanie udziału w wycieczkach do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;

Rodzice, którego dziecko wróciło z terenów  występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, zobowiązani są bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną (PSSE w Radomiu ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D, 26-601 Radom tel.: 48 345 15 94), zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego (Radom - Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Jednego Dnia Leczenia Chorób Wątroby, Tochtermana 1)

 

Pracującemu rodzicowi dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy Państwa wraz z przedstawicielami Rodziców i Nauczycieli do udziału w wojewódzkiej konferencji „Rola rodziców i szkoły w wychowaniu ku wartościom. Edukacja aksjologiczna”. Konferencja odbędzie się w dniu 4 lutego 2020 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie, w godzinach od 11.00 do 14.00. W załączeniu przekazujemy zaproszenie z linkiem do rejestracji oraz program konferencji.
 Stosowne pliki w załączeniu:

 Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w realizowanych przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej projektach pt. „Regionalny program zdrowotny w zakresie funkcjonalnych wad postawy dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego” oraz „Regionalny program zdrowotny w zakresie otyłości dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego”.
Projekty skierowane są do uczniów klas I-VI szkół podstawowych w wieku od 6 do 12 lat uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie województwa mazowieckiego u których występuje wada postawy lub otyłość.
Szczegółowe informacje na stronie:

 

Uprzejmnie informujemy, że gabinet profilaktyki zdrowotnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Wierzchowinach będzie czynny w piątki w godzinach 11.30 - 13.30 w sali nr 17.

Dyżur pielęgniarki szkolnej pełni pani Bogumiła Florek.


  TERMINY KONSULTACJI DLA RODZICÓW

  TERMINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW


  Infolinia 800080222_MEN

  List do dyrektorów szkół i placówek

  MEN i GIS_Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów

  Pismo MEN do rodziców ed. seksualna

  Od Pedagoga

  Zarzadzenie nr 2 2014/2015

  Kryteria ocen zachowania

  Uzależnienia - gdzie szukać pomocy