Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Dla Rodziców

  Raport z ogólnopolskiego badania uczniów-NASTOLATKI 3 ONLINE

  Raport z ogólnopolskiego badania społecznego - DOROSLI 3 ONLINE

"Nie zagub dziecka w sieci" - link: https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/trudne-pojecia--sprawdz-czy-je-znasz


  Rekrutacja - informacje Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty 

  Wykaz szkół ponadpodstawowychSzanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 - 25 marca 2020 r.

  Apel  Pismo MKO do rodziców i opiekunów 12.03.2020Wierzchowiny, dnia 02 marca 2020roku

 

Szanowni Państwo

 Drodzy Rodzice

 

Na podstawie rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa, zwracam się do Państwa z apelem o:

  • Przestrzeganie  zasady częstego i dokładnego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła (Instrukcja mycia rąk i innych zasad dotyczących higieny osobistej została umieszczona na stronach szkoły, w widocznych miejscach w szkole i każdej sali szkolnej)oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • Pozostawienie w domach dzieci przeziębionych i chorych;
  • Zaniechanie udziału w wycieczkach do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;

Rodzice, którego dziecko wróciło z terenów  występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, zobowiązani są bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną (PSSE w Radomiu ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D, 26-601 Radom tel.: 48 345 15 94), zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego (Radom - Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Jednego Dnia Leczenia Chorób Wątroby, Tochtermana 1)

 

Pracującemu rodzicowi dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy Państwa wraz z przedstawicielami Rodziców i Nauczycieli do udziału w wojewódzkiej konferencji „Rola rodziców i szkoły w wychowaniu ku wartościom. Edukacja aksjologiczna”. Konferencja odbędzie się w dniu 4 lutego 2020 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie, w godzinach od 11.00 do 14.00. W załączeniu przekazujemy zaproszenie z linkiem do rejestracji oraz program konferencji.
 Stosowne pliki w załączeniu:

 Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w realizowanych przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej projektach pt. „Regionalny program zdrowotny w zakresie funkcjonalnych wad postawy dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego” oraz „Regionalny program zdrowotny w zakresie otyłości dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego”.
Projekty skierowane są do uczniów klas I-VI szkół podstawowych w wieku od 6 do 12 lat uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie województwa mazowieckiego u których występuje wada postawy lub otyłość.
Szczegółowe informacje na stronie:

 

Uprzejmnie informujemy, że gabinet profilaktyki zdrowotnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Wierzchowinach będzie czynny w piątki w godzinach 11.30 - 13.30 w sali nr 17.

Dyżur pielęgniarki szkolnej pełni pani Bogumiła Florek.


  TERMINY KONSULTACJI DLA RODZICÓW

  TERMINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW


  Infolinia 800080222_MEN

  List do dyrektorów szkół i placówek

  MEN i GIS_Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów

  Pismo MEN do rodziców ed. seksualna

  Od Pedagoga

  Zarzadzenie nr 2 2014/2015

  Kryteria ocen zachowania

  Uzależnienia - gdzie szukać pomocy