Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Dla Rodziców

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy Państwa wraz z przedstawicielami Rodziców i Nauczycieli do udziału w wojewódzkiej konferencji „Rola rodziców i szkoły w wychowaniu ku wartościom. Edukacja aksjologiczna”. Konferencja odbędzie się w dniu 4 lutego 2020 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie, w godzinach od 11.00 do 14.00. W załączeniu przekazujemy zaproszenie z linkiem do rejestracji oraz program konferencji.
 Stosowne pliki w załączeniu:

 Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w realizowanych przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej projektach pt. „Regionalny program zdrowotny w zakresie funkcjonalnych wad postawy dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego” oraz „Regionalny program zdrowotny w zakresie otyłości dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego”.
Projekty skierowane są do uczniów klas I-VI szkół podstawowych w wieku od 6 do 12 lat uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie województwa mazowieckiego u których występuje wada postawy lub otyłość.
Szczegółowe informacje na stronie:

 

Uprzejmnie informujemy, że gabinet profilaktyki zdrowotnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Wierzchowinach będzie czynny w piątki w godzinach 11.30 - 13.30 w sali nr 17.

Dyżur pielęgniarki szkolnej pełni pani Bogumiła Florek.


  TERMINY KONSULTACJI DLA RODZICÓW

  TERMINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW


  Infolinia 800080222_MEN

  List do dyrektorów szkół i placówek

  MEN i GIS_Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów

  Pismo MEN do rodziców ed. seksualna

  Od Pedagoga

  Zarzadzenie nr 2 2014/2015

  Kryteria ocen zachowania

  Uzależnienia - gdzie szukać pomocy