Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Dla Rodziców

Szanowni Państwo,

Zapraszamy dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w realizowanych przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej projektach pt. „Regionalny program zdrowotny w zakresie funkcjonalnych wad postawy dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego” oraz „Regionalny program zdrowotny w zakresie otyłości dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego”.
Projekty skierowane są do uczniów klas I-VI szkół podstawowych w wieku od 6 do 12 lat uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie województwa mazowieckiego u których występuje wada postawy lub otyłość.
Szczegółowe informacje na stronie:


Szanowni Państwo,

 na prośbę Fundacji „Rodzice Szkole” informujemy, iż 7 grudnia 2019 r. w Warszawie odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców, przeznaczona dla członków rad rodziców, dyrektorów, rodziców i pracowników sektora edukacyjnego.

Więcej informacji, w tym program wydarzenia można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie pod adresem: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/14313,IV-Ogolnopolska-Konferencja-Rad-Rodzicow.html  TERMINY KONSULTACJI DLA RODZICÓW

  TERMINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW

 


Uprzejmnie informujemy, że gabinet profilaktyki zdrowotnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Wierzchowinach będzie czynny w piątki w godzinach 11.30 - 13.30 w sali nr 17.

Dyżur pielęgniarki szkolnej pełni pani Bogumiła Florek.  Infolinia 800080222_MEN


  List do dyrektorów szkół i placówek 


  MEN i GIS_Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów


  List Ministra Edukacji Narodowej_Szare Szeregi


  Pismo MEN do rodziców ed. seksualna


  Państwa głos w debacie MEN o przyszłości polskiej oświaty


  List do rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli (KOG.552.135.2019)

 

  Wyprawka Uwaga Rodzice!

  Wniosek wyprawka szkolna              Wniosek wyprawka szkolna

 

  LIST MEN

 

  Od Pedagoga

  Zarzadzenie nr 2 2014/2015

  Kryteria ocen zachowania

  Uzależnienia - gdzie szukać pomocy

  Zarządzenie nr 1 2015/2016