Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Klasa I PSP

Rekrutacja

do klasy pierwszej

Publicznej Szkoły Podstawowej

przy Zespole Szkół Publicznych

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Wierzchowinach

na rok szkolny 2017/2018  • Do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej przyjmuje się dzieci urodzone w 2010 roku zamieszkałe w obwodzie szkoły (spełnianie obowiązku szkolnego).
  • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców.
  • Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej za zgodą dyrektora, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami (postępowanie uzupełniające).
  • Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły przyjmowani są na podstawie wniosku rodziców.
  • Wzór zgłoszenia oraz wniosku dostępne są w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj: 

           Zgłoszenie klasa I PSP   Wniosek klasa I PSP

  • Termin zgłaszania dzieci (kandydatów) upływa 7 kwietnia 2017 roku.