Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Nadanie imienia

Nadanie Zespołowi Szkół w Wierzchowinach imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

     Uchwałą Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2007 roku Zespół Szkół w Wierzchowinach otrzymał imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

     Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się 16 maja 2008 roku. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie dyrektora szkoły Michała Romanowskiego, w którym powitał licznie zebranych gości. Mszy św. polowej koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bp. Ordynariusz Zygmunt Zimowski.

 

 

    Fundatorami sztandaru byli: proboszcz parafii Bierwce ks. Kanonik Władysław Kosiec i p. Marian Romanowski.

 

 

      Akt nadania imienia szkole odczytał Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk p. Henryk Krzak. Prezentacji sztandaru dokonał ks. proboszcz Władysław Kosiec, po czym nastąpiło poświęcenie sztandaru i przekazanie go pocztowi sztandarowemu.

 

 

    Przedstawiciele uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar.

    Po mszy św. młodzież przedstawiła część artystyczną zatytułowaną „Księga Życia”. Uczniowie, przewracając karty księgi z datami od 1901 do 1981 roku, opowiedzieli o życiu swojego Patrona.

 

 

    W postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego wcielił się absolwent szkoły Kamil Lao. Potrafił on w sugestywny sposób oddać przesłanie Kardynała zawarte w prezentowanych fragmentach tekstów kazań i przemówień.

 

 

    Po części artystycznej nastąpiło symboliczne wbijanie gwoździ w drzewce sztandaru. Do sztandaru podchodzili wyczytywani przez dyrektora szkoły goście, którzy w znaczący sposób przyczynili się do zorganizowania uroczystości nadania imienia Zespołowi Szkół Publicznych w Wierzchowinach.

 

 

    Wielu z zaproszonych gości zabierało głos, składając życzenia całej społeczności szkolnej.

 

 

     Następnie ks. bp. Zygmunt Zimowski odsłonił i poświęcił tablicę pamiątkową znajdującą się w budynku szkoły.

 

 

    Tablicę ufundowali radni gminy Jedlińsk kadencji 2006 – 2010. Widnieje na niej wizerunek Patrona Szkoły oraz myśl Prymasa Tysiąclecia: „Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka”.

    Ksiądz Biskup oraz inni goście wpisali się do pamiątkowej księgi, a po zwiedzeniu szkoły udali się na przygotowany obiad.