Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Otwarcie boiska

   Uroczystość otwarcia boiska przy Zespole Szkół Publicznych w Wierzchowinach

         Dnia 25 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska w Czarnym Ługu przy Zespole Szkół Publicznych w Wierzchowinach. Pani Dyrektor Dorota Dobosz powitała przybyłych na uroczystość gości.: Pana Wojciecha Walczaka – Wójta Gminy Jedlińsk, Pana Edwarda Kroka – Radnego Powiatu, Pana Waldemara Cichowlas – Radnego Gminy, Ks. Janusza Chamerę – Proboszcza Parafii Bierwce, przedstawicieli Rady Rodziców, członków Rad Sołeckich, członków Stowarzyszenia „Czas na zmiany”, Grono Pedagogiczne, pracowników szkoły, zebranych uczniów i mieszkańców. 


 

 

Następnie głos zabierali kolejno: Pan Wojciech Walczak, Pan Edward Krok i Pan Waldemar Cichowlas. Wszyscy życzyli dzieciom i młodzieży, by korzystając z nowego boiska hartowali swoje ciało i ducha. Pan Edward Krok podarował szkole cztery piłki.

 
 

Symbolicznego otwarcia boiska dokonano poprzez akt  przecięcia wstęgi.

 

 


 

Ksiądz Janusz Chamera odmówił modlitwę i poświęcił płytę boiska.        

 


Inauguracyjnego gola do bramki Wójta strzeliła Pani Dyrektor.


 

Następnie rozpoczęła się część artystyczno-sportowa przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego: Pani Małgorzaty Koperskiej i Pana Pawła Kokoszy.

Dziewczęta przedstawiły układ taneczny.Chłopcy zademonstrowali swoje umiejętności piłkarskie. Były to ćwiczenia z piłką nożną i siatkową.


 

Monika Bolek i Asia Puk zaśpiewały piosenkę Marii Koterbskiej „ Mój chłopiec piłkę kopie”.Ostatnim punktem programu był towarzyski mecz piłki nożnej między reprezentacją uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Wierzchowinach a reprezentacją mieszkańców okolicznych miejscowości. Mecz sędziował Pan Paweł Kokosza, a pierwszej wymiany piłki dokonali Pani Dyrektor i Pan Wójt.


 

Mecz przebiegał w bardzo dobrej atmosferze i dostarczył widzom wielu emocji. Zakończył się wynikiem 4 : 3 dla drużyny mieszkańców. Nagrodą były piłki ufundowane przez Sołectwo Wierzchowiny. Mają one służyć wszystkim korzystającym z boiska.

 

Po meczu goście zostali zaproszeni na poczęstunek do stołówki szkolnej.


 

Organizatorami uroczystości byli:

• Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach Pani Dorota Dobosz

• Samorząd Lokalny:

 - Rady Sołeckie: Wierzchowin, Czarnego Ługu , Bożej Woli, Jeziorna, Kruszyny

 - Radny Gminy Waldemar Cichowlas,

• Stowarzyszenie „Czas na zmiany”.