Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Zajęcia dodatkowe z religii pt: ,,Koło Biblijne"

       Na zajęcia ,,Koła Biblijnego’’ serdecznie zapraszam wszystkich uczniów, którzy chcą  poznawać i rozwijać wartości chrześcijańskie poprzez czynne uczestnictwo w różnych formach życia religijnego oraz przygotowywać szkolne i kościelne uroczystości zgodne z Rokiem Liturgicznym.

       Program zajęć dodatkowych z religii skierowany jest dla kl. 3, którzy w roku szkolnym 2015/2016 przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej, dla uczniów klas 2 i 3 gimnazjum, którzy  w bieżącym  roku  przygotowują się do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej oraz dla chętnych uczniów, którzy wspólnie przygotowują imprezy szkolne i kościelne jak również przygotowują się do konkursów biblijnych organizowanych przez Wydział Katechetyczny w Radomiu.

Beata Czwarno