Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Pozalekcyjne zajęcia sportowe

       Dla wszystkich chętnych uczniów w naszej szkole prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki nożnej i siatkówki. Ponadto uczniowie z klasy III, IV i VI uczestniczą w dodatkowych zajęciach z koszykówki.

      Celem zajęć jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży.

Nauczyciele wychowania  fizycznego:

Małgorzata Koperska,  Paweł Kokosza