Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Zajęcia dodatkowe z matematyki kl VI

       W każdy czwartek w godzinach 13.45 - 14.30 odbywają się w szkole "Zajęcia doskonalące umiejętności matematyczne" w kl. VI.

        Uczniowie zgłaszają na nich przykłady, które w poprzedzającym tygodniu sprawiały im trudności. Rozwiązują również zadania  "z kaktusem" rozwijające umiejętność logicznego myślenia i zastosowania wiedzy w praktyce. Część lekcji poświęcona jest na poprawy sprawdzianów, gdy uczeń chce uzyskać ocenę wyższą od otrzymanej. W celu oswojenia z formą sprawdzianu na  zakończenie klasy VI,  systematycznie rozwiązujemy i omawiamy testy z lat poprzednich i  proponowane przez inne  wydawnictwa, powtarzając tym samym materiał programowy przewidziany dla drugiego etapu nauczania.

Barbara Piasecka