Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

       Na zajęcia zapraszam uczniów, którzy chcą uzupełnić swoje wiadomości i praktyczne umiejętności rozwiązywania przykładów i zadań, a w konsekwencji uzyskać lepsze wyniki z tego przedmiotu.

Artur Sułek