Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Zajęcia artystyczne w kl. 1.

Zajęcia artystyczne w kl. 1 odbywają się w każdy czwartek od godziny 10:15 do godziny 11:00. Zakres treści zajęć artystycznych to: działania plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe, teatralne. Celem tych zajęć jest stymulowanie różnych form aktywności uczniów, rozwijanie wyobraźni ruchowo-przestrzennej , rozbudzanie motywacji do zajmowania się działalnością artystyczną.

Aneta Adamczyk