Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Zajęcia artystyczne w kl. 3.

 Zajęcia koła artystycznego są zajęciami pozalekcyjnymi o charakterze plastyczno-technicznym oraz muzycznym. Koło skupia  chętnych uczniów klasy III. Głównym celem koła jest kształcenie twórczych predyspozycji uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań artystycznych. 

 W czasie zajęć dzieci między innymi:

 - rozwijają zdolności artystyczne;

- rozwijają dyspozycje twórcze i poszukują indywidualnych form wyrazu;

- zdobywają umiejętności posługiwania się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego w celu wyrażania własnych przemyśleń, obserwacji, przeżyć i nastrojów;

- rozbudzają i rozwijają zainteresowania i uzdolnienia muzyczne;

- kształtują nawyki współpracy i współdziałania w zespole.

Anna Maj-Imiołek