Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Pozalekcyjne zajęcia sportowe

        Dla wszystkich chętnych uczniów w naszej szkole prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki nożnej. Ponadto dziewczęta z gimnazjum uczestniczą w zajęciach z gimnastyki.

         Celem dodatkowych zajęć jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży.

Małgorzata Koperska