Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Zajęcia dodatkowe z biologii i geografii

Na zajęciach dodatkowych z biologii i geografii uczniowie rozwijają, własne zdolności, pogłębiają, utrwalają i rozszerzają wiadomości oraz umiejętności zdobyte podczas lekcji.

 Uczniowie zapoznają się z budową mikroskopu, zasadami mikroskopowania, przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego oraz konkursów biologicznych, analizują przystosowania budowy organizmów do warunków życia, prowadzą obserwacje i doświadczenia biologiczne, doskonalą umiejętności związane z lokalizacją obiektów geograficznych.

Zajęcia dodatkowe z biologii i geografii odbywają się w środy o godzinie 13:45 i 15:20.

Kinga Filipiak