Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez zabawę, ćwiczenia korekcyjne i aktywność ruchową.

1. Innowacja organizacyjna.

2. Tytuł: Profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez zabawę, ćwiczenia korekcyjne i aktywność ruchową.

3. Autorzy: Paweł Kokosza, Małgorzata Koperska.

4. Od roku szkolnego 2018/2019 w oddziałach przedszkolnych. Innowacja będzie kontynuowana do III klasy szkoły podstawowej.

5.W przedszkolu i w klasach 1-3  nie ma zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.

       Z naszej  obserwacji wynika, że z roku na rok przybywa dzieci z wadami postawy. Przemyślenia i refleksje na ten temat skłoniły nas do opracowania i wdrożenia programu innowacyjnego , zgodnego z podstawą programową.

       Dzieci w wieku przedszkolnym, u których wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia, dystonii mięśniowej oraz nieprawidłowego nawyku w utrzymaniu postawy ciała, wymagają dodatkowej dawki ruchu, ruchu korekcyjnego. Aby zachęcić je do ćwiczeń, stworzyć dodatkową motywację, w zajęciach gimnastyki korekcyjnej stosować będziemy zabawy i gry ruchowe. Wprowadzenie zabaw i gier ruchowych dostosowanych do potrzeb gimnastyki korekcyjnej w znacznym stopniu uatrakcyjnia zajęcia i mobilizuje ćwiczących do większego wysiłku. Aby zajęcia były bardziej atrakcyjne i większe było zaangażowanie dzieci proponujemy zastosowanie różnego rodzaju przyborów takich jak: szarfy, krążki, woreczki, piłki, skakanki, laski gimnastyczne, oraz przyrządów takich jak: ławeczki gimnastyczne, materace, drabinki. Podczas realizacji innowacji stosowane będą metody: zabawowo – naśladowcza, bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa), metoda ruchowej ekspresji twórczej, metoda ścisła.

       Celem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej jest m.in.:

- skorygowanie istniejących zaburzeń postawy ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu prawidłowego,

- niedopuszczenie do powstania wad postawy, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu,

- doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy,

- wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego,

- poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka – poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe, wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.

6. Grupa wiekowa – od przedszkola do III klasy szkoły podstawowej.

7. Najlepszym sprzymierzeńcem w zapobieganiu wadom postawy jest ruch, czyli aktywność fizyczna. Bierny styl życia, nadmierne korzystanie ze środków lokomocji sprzyjają powstawaniu nieprawidłowości w kształtującym się kręgosłupie dziecka. Dziecko dużo czasu spędza w szkole i to głównie w pozycji siedzącej. Bardzo istotne jest to, aby środowisko szkolne sprzyjało prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka. Dlatego ćwiczenia śródlekcyjne (nawet króciutkie), zajęcia wychowania fizycznego  i dodatkowe godziny lekcyjne z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej stanowią wypoczynek dla umysłu dziecka. Ponadto ruch odpowiednio dobrany pod względem charakteru, miejsca i siły oddziaływania staje się jednym z czynników wyrównawczych.


6jpg [1024x768]


27jpg [1024x768]


8jpg [1024x768]