Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Gry i zabawy ruchowe w klasie 3 jako propagowanie zdrowego stylu życia.

1. Innowacja pedagogiczna -  programowa.

2. Tytuł innowacji: „Gry i zabawy ruchowe w  klasie 3 jako propagowanie zdrowego stylu życia”.

3. Autor: Agata Koperska – Ścipień.

4. Czas trwania innowacji: od 1 grudnia 2019 roku do 1 czerwca 2020 roku.

5. Wprowadzenie zabaw i gier ruchowych do zajęć wychowania fizycznego  w znacznym stopniu uatrakcyjnia je i korzystnie wpływa na relacje rówieśnicze w grupie klasowej.  Nowatorstwo innowacji pedagogicznej będzie polegało na zmianie stylu życia uczniów poprzez aktywność fizyczną i zdrowe nawyki żywieniowe.

Cele ogólne innowacji:

- Stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, wyzwalanie aktywności ruchowej przez zabawy oparte na naturalnej potrzebie ruchu;

- Kształtowanie umiejętności i nawyków ruchowych indywidualnie, w grupie rówieśniczej
 i rodzinnej;

- Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny;

- Utrwalanie integracji klasowej ( szczególnie dzieci z niepełnosprawnością);

- Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych przez wyrabianie nawyków higienicznych oraz nawyku codziennej aktywności ruchowej;

- Poprawa nawyków żywieniowych („5 porcji warzyw i owoców”);

- Poznanie podstawowych wiadomości z zakresu bezpieczeństwa zabaw i bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- Kształtowanie i podnoszenie odporności organizmu poprzez zajęcia na świeżym powietrzu;

- Kształtowanie prawidłowych relacji rówieśniczych;

- Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

6. Adresatami innowacji pedagogicznej są uczniowie klasy trzeciej  szkoły podstawowej. Innowacja pedagogiczna będzie prowadzona w jedenastoosobowej grupie. Zajęcia innowacyjne będą prowadzone w ramach zajęć wychowania fizycznego stanowiąc ich element.

7. Innowacja pedagogiczna „Gry i zabawy ruchowe w klasie trzeciej jako propagowanie zdrowego stylu życia” jest moją odpowiedzią na potrzeby dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a także stanowi wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym  w aktualnej podstawie  programowej dla I etapu edukacyjnego. Na podstawie wieloletnich obserwacji zauważyłam jak niesamowicie ważna dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest zabawa ruchowa. Głód ruchowy, który przypada w tym wieku jest bardzo silny. Natomiast poprzez zabawę dzieci najlepiej przyswajają wiedzę i najłatwiej „odkrywają świat”.

        Zabawa towarzyszy człowiekowi od najmłodszych lat i prawdą jest, że „przestajemy się bawić nie dlatego, że się starzejemy, lecz starzejemy się dlatego, że przestajemy się bawić”.