Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Matematyka z Geogebrą w tle.

  1. Innowacja ,,Matematyka z Geogebrą w tle”
  2. Innowacja metodyczna
  3. Autor: Justyna Sadowska
  4. Czas trwania kl. IV – 1.09.2019 – 30.06.2022  kl. V – 1.09. 2018 – 30.06.2021.
  5. Na zajęciach uczniowie mają możliwości pracowania z programem ,,GeoGebra”. Jest to nowatorskie oprogramowanie wspomagające nauczanie matematyki na wszystkich poziomach nauczania. Stanowi połączenie dynamicznej geometrii, algebry i arkusza kalkulacyjnego. Umożliwia wizualizację danych czy problemów, badanie abstrakcyjnych pojęć i obiektów matematycznych, pozwala wykonać skomplikowane konstrukcje matematyczne, a przede wszystkim umożliwia tworzenie interaktywnych kart pracy i apletów (mathletów). ,,GeoGebra” jest narzędziem pozwalającym uczniowi „zobaczyć”, lepiej rozumieć i eksperymentować z matematyką, jest elementem sprzyjającym tworzenia społeczności uczącej się.
  6.  Innowacja opracowana jest dla uczniów klas IV – VI.
  7. Głównymi celami innowacji są:

- rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania matematyką,

- rozwijanie kompetencji naukowo – technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów,

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadnień z matematyki i innych dziedzin życia za pomocą komputera,

- kształtowanie umiejętności dostrzegania korelacji między różnymi przedmiotami,

- rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,

- uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie,

- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości,

- wyrabianie nawyku obserwacji i eksperymentowania,

- rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji,

- nauczanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości.