Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Zajęcia koła teatralnego dla klas 4-8.

       Zajęcia teatralne odbywają się raz w tygodniu.  Rozwijają wyobraźnię i poszerzają wiedzę z zakresu edukacji teatralnej, opierają się w dużej mierze na zabawie.  W trakcie spotkań pracujemy nad perfekcją słowa i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Zajęcia rozwijają   umiejętności literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Krótkie inscenizacje i gry dramowe pozwalają doskonalić umiejętność współpracy w zespole, uczą odpowiedzialności i tolerancji. Uczniowie swoje talenty i zdolności prezentują  podczas  uroczystości szkolnych i lokalnych. Zajęcia  teatralne to ciekawa forma spędzania wolnego czasu, źródło przeżyć i wzruszeń, które zostają utrwalone w pamięci na całe życie.


denjpeg [762x1024]


jaselka_2jpg [762x1024]


jaselkajpg [762x1024]


swieto_n_2jpg [1024x528]


swieto_njpg [907x768]