Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Prowadzimy dialog z tekstem literackim

INNOWACJA PEDAGOGICZNA organizacyjno-metodyczna pt. „Prowadzimy dialog z tekstem literackim”, której autorką jest Małgorzata Zegarek,  została rozpoczęta we wrześniu 2019 roku, trwa do czerwca 2020 roku i spełnia wymogi edukacyjne zawarte w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. Główną przyczyną opracowania innowacji z języka polskiego była potrzeba znalezienia sposobów zainteresowania uczniów lekturą od klasy IV, aby dzieci  miały możliwość stawania się bardziej świadomymi czytelnikami.

      Innowacja ma na celu szerzenie idei czytelnictwa wśród uczniów z wykorzystaniem metody dialogowej w pracy z tekstami literackimi. Ma ona zachęcać uczniów do czytania oraz motywować ich do różnorodnych działań twórczych . Skierowana jest do uczniów klasy IV, którzy na innowacyjnych zajęciach wykonują Karty Literackie wg założeń Klanza, poznają dodatkowe lektury uzupełniające, dokonują przełożenia treści lektur na inne formy wyrazu artystycznego.


20200122_193212jpg [768x768]