Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki

1. Innowacja pedagogiczna -  programowa.

2. Tytuł innowacji: „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

3. Autor: Bogusława Rozborska, Aneta Adamczyk, Anna Maj-Imiołek.

4. Czas trwania innowacji: od 23 września 2020r.   do 21 czerwca 2021r.

5. Innowacja ma na celu upowszechnienie  czytelnictwa wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Cele ogólne innowacji:

-       rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

-       rozwijanie aktywności czytelniczej,

-       doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

-       zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

-       integracja zespołu klasowego,

-       współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,

-       wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym,

-       rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

1png [400x150]

121437420_1310746609268353_5680969226895476840_njpg [225x300]

121460684_1010201896120123_3587288235973241922_njpg [225x300]

121491050_686772025274116_2172310109818049154_njpg [225x300]

123698862_287546865758016_7246830590591474288_njpg [399x300]

123989472_275584340500079_3179299822170065310_njpg [400x273]

124153508_1326246954434059_624414913328455810_njpg [223x300]

124251552_387435839074055_7957911659289004970_njpg [223x300]

124269577_396600228381937_2405096098798736216_njpg [223x300]

124478224_394646221731820_4599187231935826609_njpg [223x300]