Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Tydzień dla Niepodległej

Projekt edukacyjny skierowany jest do uczniów klas 1-3. Wszystkie planowane przedsięwzięcia związane są z obchodami rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Został   podzielony na dziesięć aktywności, zwanych „tropami”, które będą realizowane w listopadzie podczas „Tygodnia dla Niepodległej”. Aby otrzymać tytuł "Klasa Niepodległości" należy wykonać co najmniej pięć tropów projektowych.

Cele projektu edukacyjnego:

  • upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
  • budzenie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym naszego kraju;
  • kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej;
  • rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz przynależności do rodziny i kraju pochodzenia;
  • kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz szacunku dla własnego państwa;
  • wpajanie ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych;
  • wzbudzanie u dzieci poczucia dobra, piękna, prawny i godności;
  • dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych;
  • promowanie inspirujących rozwiązań metodycznych.

Na realizacją projektu czuwają:

- Bogusława Rozborska – wych.kl.1

- Aneta Adamczyk – wych.kl.2

- Anna Maj-Imiołek – wych.kl.3