Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Wierzchowinach