Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach
http://pspwierzchowiny.pl

05 maja 2020 16:45 | Aktualności

Otwarcie przedszkola

Drodzy Rodzice

Na podstawie Rozporządzenie M E N z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w naszej szkole od dnia 11 maja 2020 roku. Z uwagi na nadal trwające zagrożenie epidemiologiczne zwracam się z ogromną prośbą do Rodziców o podejmowanie odpowiedzialnych decyzji w zakresie przebywania dzieci w szkole. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala na obecność w miejscu zamieszkania oraz nie mają możliwości zapewnić opieki dziecku w domu. Otwarcie Oddziału Przedszkolnego nie zmienia zasad nauczania zdalnego. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach na dotychczasowych warunkach. Pragnę  Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieci, przebywające pod naszą opiekę, były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły, poprzez informację przekazaną Wychowawcy  grupy, o chęci  przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi  dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią  4m2 na osobę w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe. Zapewniam, że pozostajemy do Państwa dyspozycji i każde dziecko otoczymy należytą opieką. Bardzo proszę o zapoznanie się z załączonymi  wytycznymi GIS  i MZ. Na stronie internetowej Szkoły do piątku tj. 07 maja 2020 r. zostaną umieszczone szkolne  procedury bezpieczeństwa.

Dyrektor Szkoły

Justyna Turzyńska

 

 

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,