Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Aktualności

05 maja 2020 16:45 | Aktualności

Otwarcie przedszkola

Drodzy Rodzice

Na podstawie Rozporządzenie M E N z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w naszej szkole od dnia 11 maja 2020 roku. Z uwagi na nadal trwające zagrożenie epidemiologiczne zwracam się z ogromną prośbą do Rodziców o podejmowanie odpowiedzialnych decyzji w zakresie przebywania dzieci w szkole. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala na obecność w miejscu zamieszkania oraz nie mają możliwości zapewnić opieki dziecku w domu. Otwarcie Oddziału Przedszkolnego nie zmienia zasad nauczania zdalnego. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach na dotychczasowych warunkach. Pragnę  Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieci, przebywające pod naszą opiekę, były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły, poprzez informację przekazaną Wychowawcy  grupy, o chęci  przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi  dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią  4m2 na osobę w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe. Zapewniam, że pozostajemy do Państwa dyspozycji i każde dziecko otoczymy należytą opieką. Bardzo proszę o zapoznanie się z załączonymi  wytycznymi GIS  i MZ. Na stronie internetowej Szkoły do piątku tj. 07 maja 2020 r. zostaną umieszczone szkolne  procedury bezpieczeństwa.

Dyrektor Szkoły

Justyna Turzyńska

 

 

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Przeczytano: 198 razy. Wydrukuj|Do góry