Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Aktualności

01 października 2020 22:28 | Aktualności

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

      Z radością informujemy, że nasze przedszkolaki przystąpiły do ogólnopolskiej akcji „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. W ramach niej wychowawczynie i rodzice czytają dzieciom książki, a  tym samym przekazują im miłość do literatury i czytania. Każdy taki dzień z książką i pluszowym misiem będzie świętem w przedszkolu. Jednym słowem, zostaliśmy „zmisiowani”.

      Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa, a w szczególności:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

 f) propagowanie praw dziecka;

g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;

h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;

i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

l) promocja placówki oświatowej;

m)rozwijanie współpracy między nauczycielami;

n) kształcenie na odległość.

Przeczytano: 67 razy. Wydrukuj|Do góry