Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Aktualności

04 listopada 2020 06:58 | Aktualności

PODZIĘKOWANIA

       W niezwykle trudnych okolicznościach nieustannie podejmujemy trud rozwoju naszej Szkoły. Dbamy również o wygląd i bezpieczeństwo terenu przyszkolnego. Zmiany są widoczne i mamy nadzieję, że tak jak nas cieszą one i Państwa. Przed budynkiem szkoły został zamontowany maszt, jako wyraz postawy patriotyzmu całej społeczności szkolnej. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego wsparcia wielu osób. Serdecznie dziękujemy całemu sołectwu Wierzchowin na ręce osób najbardziej zaangażowanych: p. Małgorzaty Smyrdy – Sołtysa Wierzchowin, p. Marcina Drewnowskiego - Radnego Gminy Jedlińsk, p. Zbigniewa Guta, p. Jana Guta, p. Jarosława Smyrdy za pomoc i zaangażowanie w realizację projektu – zakup oraz montaż masztu; Panu Marcinowi Drewnowskiemu - Radnemu Gminy Jedlińsk  za sponsorowanie oraz Firmie „Łuk – Bruk” i „Sławex – Bruk” za ułożenie kostki brukowej przy maszcie;  chcemy również podziękować  pani Justynie Skowron za podarowanie pięknych biało-czerwonych chryzantem, które ozdobiły teren przy maszcie na czas świętowania Niepodległości Polski.

       Od września trwają również prace remontowe związane z budową parkingu wzdłuż ogrodzenia szkolnego. W związku z poprawą bezpieczeństwa naszych uczniów Pani Dyrektor podjęła decyzję o zamontowaniu furtki, aby umożliwić swobodne i bezpieczne wejście do szkoły. Za pomoc w realizacji tego zadania Dziękujemy Bardzo  Panu Marcinowi Drewnowskiemu - Radnemu Gminy Jedlińsk, który wspierał nas przy zakupie furtki oraz Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu za ułożenie kostki brukowej na nowopowstałym chodniku.

 

Głęboko wierzymy, że okazana przez Państwa siła serca i przyjazna dłoń, będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra Uczniów i Wychowanków.

 

Dyrektor Szkoły wraz ze Społecznością Szkolną

Przeczytano: 82 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: