Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach
http://pspwierzchowiny.pl

12 maja 2017 10:13 | Ogłoszenia

Procedury wydawania legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych

Szczegóły w Załączniku 1.

Załączniki:

Załącznik 1 [197.27 KB]