Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Widowisko "Ścięcie Śmierci" Kusaki 2021r.

Zapraszamy na tradycyjne wydarzenie obrzędowe "ŚCIĘCIE ŚMIERCI" on-lin.

https://youtu.be/YG1HIWJfggo