Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Tutaj powinien być opis

TYDZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W dniach 8 – 12 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznego DBI, który przypadał na dzień 9 lutego, brzmiało „Działajmy razem!”.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślenie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym, a także łączenie zaangażowania wielu instytucji i rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

W ramach DBI przez cały tydzień odbywały się lekcje na temat bezpiecznego korzystania z sieci. Na zajęciach, dzieci poznały zasady i dobre praktyki odpowiedzialnego surfowania po Internecie. Starsi uczniowie wzięli udział w programie edukacyjnym „Asy Internetu”., org. przez Fundację Szkoła z Klasą i Google. Podczas zajęć online, kształtowali takie umiejętności jak: Rozsądek, Uważność, Siłę, Życzliwość i Odwagę, które są niezbędne, by udostępniać informacje w sieci z głową, nie dać się nabrać, chronić swoje sekrety, być życzliwym i rozmawiać o wątpliwościach.

W Tygodniu Bezpiecznego Internetu uczestniczyli również nauczyciele oraz rodzice uczniów. Mogli Oni poszerzać swoją wiedzę i kompetencje podczas konferencji poświęconych tej tematyce, m.in. o rozróżnianiu prawdy od fałszu w Internecie, komunikacji współczesnej młodzieży w Internecie, czy też jak poradzić sobie w przypadku porwania naszych danych i jak o sieci rozmawiać z dziećmi.

Pragniemy wzbudzić w naszych uczniach czujność podczas korzystania z mediów, a także, by uczniowie poczuli moc zmieniania Internetu w coraz lepsze i bezpieczniejsze miejsce.