Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Tutaj powinien być opis

Kinderuniversität

Z radością informujemy, że uczniowie klasy V zostali studentami Niemieckiego Uniwersytetu Dziecięcego (Kinderuniversität) pod patronatem Goethe Institut w Warszawie. Uczniowie pomyślnie przeszli test wstępny i otrzymali zaświadczenia potwierdzające przyjęcie na Kinderuniversität. Przed Nami trzy fakultety: Człowiek, Nauka i Technika, które umożliwią dzieciom poznanie różnych dziedzin wiedzy i pogłębienie znajomości języka niemieckiego. Każdy fakultet to łącznie 30 wykładów oraz ponad 240 ćwiczeń interaktywnych. Zastosowany na Uniwersytecie system uczenia opiera się na najbardziej efektywnych metodach nowoczesnej dydaktyki– tak zwanej gamifikacji. Przed Nami bardzo dużo pracy, ale również perspektywy zdobycia tytułów naukowych tj. Licencjat, Magister, Doktor Nauk, Adiunkt, Profesor.

Zaświadczenia oraz informacje o możliwych szczeblach Naszej kariery prezentujemy poniżej.

Powodzenia!